Pilsproefevenement Hamers: de uitslag!

Op 16 juni 2017 hebben de Hamers hun Pilsproefevenement gedaan. Elf deelnemers hebben hun smaakpapillen getest en beproefd en hun alcoholweerstand gemeten. In dit format kreeg elke deelnemer een formulier waarop 18 bieren konden worden ingevuld. De mogelijke bieren waren: Veltins, Brouwers, Hertog Jan, Brand, Dommelsch, Jupiler, AH Basic, Alfa, Klok, Amstel, Grolsch, Heineken, Heineken 0,0%, Warsteiner, Kornuit, Lander Brau, Bavaria, Twents. In 2 rondes van 9 bieren werden de blikken door een onafhankelijke jury in emmers gegoten en vervolgens in glazen gegoten. Hierdoor kenden de deelnemers enkel de nummers van de bieren. Aan de deelnemers werd gevraag om het bier te raden, een cijfer te geven en zo gewenst een opmerking te schrijven. Tevens werd na het proeven aan een willekeurig persoon die nooit bier heeft gehad gevraagd blind een formulier in te vullen. De uitslag van deze proef is dus vrijwel willekeurig.

De eerste uitslag betreft het wel/niet goed raden van de pilseners (zie tabel 1). Hieruit kan het volgende worden geconcludeerd.

Hamers zijn slecht in pils proeven. De winnaar (Rens) heeft 4 biertjes goed geraden. Daarmee hoera voor de voorzitter! Dit is echter precies evenveel als de blinde proef, waarmee de rest dus slechter presteert dan willekeurig. De uiteindelijke uitslag is:

Rens 4 Rob, Dex 3 Dennis, Janina, Rick, Aron, Gijs, Anne 2 Wiljan, Jacko 1

Gemiddeld is dat 2,18 goed.

Worden er echter minpunten gegeven voor duplicaten verandert de score danig.

Rens 3 Dennis, Rick, Gijs 2 Aron, Jacko 1 Wiljan, Janina, Rob, Dex 0 Anne -1

Met deze uitslag is het gemiddelde uiteraard slechter, namelijk 0,91. Hieruit kan geconludeerd worden dat het precies proeven van bier ons uitermate slecht af gaat.

In de bieren die geproefd zijn steken er twee bovenuit die bijzonder vaak correct geraden zijn. Dat zijn Brand (8 uit 11) en Grolsch (7 uit 11) Van de rest zijn er 9 één keer goed geraden en maar liefst zeven bieren zijn geen enkele keer correct gegokt.

Vervolgens is het interessant om te kijken hoe bieren zich tot elkaar verhouden (tabel 2). Er rijst voornamelijk de vraag of enkele bieren vaak met elkaar verward worden (wat de slechte score wellicht iets milder zou maken). We kunnen stellen dat als een bier minstens 4 keer (verkeerd) wordt genoemd, het er redelijk op lijkt, dat gebeurde een aantal keer:

Warsteiner en Lander Brau (5/0) Warsteiner en Heineken (2/2) Warsteiner en Bavaria (0/4) Kornuit en Heineken 0,0% (0/5) Heineken 0,0% en Klok (0/4) Alfa en Twents (3/1) Heineken en Twents (2/2)

Hieruit blijkt dat Warsteiner redelijk verwisselbaar is, evenals Heineken en Twents.

Vervolgens is er de kwestie van de duplicaten. Zonder duplicaten zou elk bier 12 keer genoemd worden (inclusief blinde proef). Dit is echter niet het geval. Slechts 4 bieren zijn precies 12 keer geraden, terwijl 9 bieren daaronder zitten en 5 daar boven. Van deze vijf vallen er twee op, namelijk Brand (20 keer geraden) en Grolsch (16 keer). Deze hoge mate van noemen kan dus invloed gehad hebben op het aantal keer dat dit bier goed is geraden. Als namelijk bij elk bier het succespercentage wordt genomen per aantal deelnemers hebben deze bieren een succespercentage van respectievelijk 75% en 67%, na correctie met het aantal raadpogingen wordt dit 45% en 50%. De beste verbetering komt voor Dommelsch, dat 10 keer is genoemd en 1 keer correct (10%). De bieren die het minst zijn genoemd zijn Brouwers en Veltins (beide 9 keer). Beide bieren werden (wellicht niet ontoevallig) voor het evenement ook niet zozeer herkend door de deelnemers. Onbekendheid speelt dus waarschijnlijk een factor in het wel of niet opschrijven bij de keuze.

Dan rest nog de kwestie van het uniek noemen, aldus bij hoeveel verschillende bieren een biertje genoemd is. Een hoge waarde hierin kan namelijk betekenen dat men de smaak niet direct ergens kan plaatsen. De hoogste waarde hierin is 10, voor Heineken en Brand. Deze bieren zijn dus minstens 1 keer bij 10 verschillende bieren genoemd. Dit betekent dat van de 11 incorrecte keren dat Brand is gegokt, dat bij 9 verschillende bieren gebeurde. Veel minder verschillend genoemd is de Klok. Dit biertje is bij 5 verschillende bieren gegokt (waarvan 0 keer zichzelf).

Als laatste hebben we de scores (tabel 3). Bieren kregen een score van 1 tot 10. Uiteraard kon de blinde proef geen waardering geven aan het bier, dus is daar ook niets ingevuld. Wat opvalt aan de scores voor bieren is dat ze redelijk dicht bij elkaar liggen. Duidelijke winnaar is Grolsch, met een score van 7,27. Verliezer is Warsteiner met 4,45. Gemiddeld krijgen de bieren een score van 5,72, nipt voldoende. Met kan dus concluderen dat de Hamers geen pilsdrinkers zijn.

Ook is het persoonlijk gemiddelde genomen. Hieruit kan de zuurgraad van een persoon worden gemeten. Welke personen geven gemiddeld lage en welke gemiddeld hoge cijfers? Van alle kandidaten zijn Anne (6,83), Rob (6,33) en Gijs (6,33) het positiefst. Bij hen valt ook op dat er geen directe uitschieters zijn. Een enkele 4 of 5 en slechts één 9 (Anne voor Grolsch). Negatiefst zijn Dex (4,83) en Jacko (4,78). Bij Dex is dit lage gemiddelde vooral te wijten aan de twee enen die hij geeft aan Bavaria en Jupiler. Het gemiddelde gaat nog wel wat omhoog door de achten voor Alfa en Grolsch. Jacko’s waarderingen liggen tussen de 2 en 6, en is daarmee constanter negatief. Warsteiner krijgt van hem een 2.

De opmerkingen zijn in deze samenvatting achterwege gelaten omdat ze weinig statistische invloed hebben. Wel is opgevallen dat de gedetailleerdheid van de beschrijving minder wordt naarmate de test vordert. Ook zijn er minder opmerkingen naamate verder gegaan wordt. Dan rest enkel nog de opmerking van Rick bij elk biertje: “Smaakt naar pils”.